Flower

(NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

(NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế

Vào menu “Quản lý tài sản” → “Quản lý danh mục tài sản” → Kéo xuống phía dưới là màn hình “Số dư chứng khoán”, tại đây hiển thị:

Trong đó:

  • Tỷ trọng Giá trị vốn: Dựa vào thông tin cột “Giá trị” trên bản “Số dư chứng khoán”

Ví dụ:

Tỷ trọng Giá trị vốn mã AAA = “Giá trị” mã AAA / Tổng “Giá trị” x 100% = 339.500 / 5.736.370 x 100% = 5.9%

Và:

  • Tỷ trọng Giá trị TT: Dựa vào thông tin cột “Giá trị TT” trên bản “Số dư chứng khoán”

Ví dụ:

Tỷ trọng Giá trị TT mã AAA = “Giá trị TT” mã AAA / Tổng “Giá trị TT” x 100% = 302.000 / 4.949.000 x 100% = 6.1%

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam