Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

(NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Vào menu “Quản lý tài sản” → “Quản lý danh mục tài sản” → Kéo xuống phía dưới là màn hình “Số dư chứng khoán”, tại đây hiển thị:

Trong đó:

  • Tỷ trọng Giá trị vốn: Dựa vào thông tin cột “Giá trị” trên bản “Số dư chứng khoán”

Ví dụ:

Tỷ trọng Giá trị vốn mã AAA = “Giá trị” mã AAA / Tổng “Giá trị” x 100% = 339.500 / 5.736.370 x 100% = 5.9%

Và:

  • Tỷ trọng Giá trị TT: Dựa vào thông tin cột “Giá trị TT” trên bản “Số dư chứng khoán”

Ví dụ:

Tỷ trọng Giá trị TT mã AAA = “Giá trị TT” mã AAA / Tổng “Giá trị TT” x 100% = 302.000 / 4.949.000 x 100% = 6.1%

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam