Flower

Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến

Dành cho phiên bản web

Trong màn hình quản lý thông tin tài khoản “Quản lý tài khoản” => “Thông tin tài khoản” cho phép khách hàng có thể thay đổi các thông tin.

  • Đối với thay đổi thông tin cá nhân khách hàng: khách hàng có thể chọn xác thực OTP bằng Email hoặc SMS.
  • Đối với thay đổi số ĐTDĐ bắt buộc xác thực OTP SMS bằng số ĐT cũ đang tồn tại trên hệ thống.
  • Đối với KH đang sử dụng pin tĩnh, pin động: Sẽ có thêm 1 bước xác thực OTP sau khi nhập mã pin.
  • Đối với KH đang sử dụng OTP: Chỉ xác thực 1 lần lúc thao tác, không thêm bước xác thực OTP.
  • Toàn bộ các thay đổi sau khi đã được phê duyệt sẽ có hiệu lực ngày hôm sau.

Màn hình giao diện.

Thay đổi, điện thoại đi động → Nhấn “Sửa” → sau khi nhấn “Đồng ý” → Có popup yêu cầu xác nhận mã PIN và chọn hình thức xác nhận OTP.

Dành cho phiên bản mobile

Trong màn hình quản lý thông tin tài khoản “Tài khoản” => “Thông tin liên lạc” cho phép Quý khách có thể thay đổi các thông tin.

  • Đối với thay đổi thông tin cá nhân Quý khách: Quý khách có thể chọn xác thực OTP bằng Email hoặc SMS.
  • Đối với thay đổi số ĐTDĐ bắt buộc xác thực OTP SMS bằng số ĐT cũ đang tồn tại trên hệ thống.
  • Đối với KH đang sử dụng PIN tĩnh, PIN động: Sẽ có thêm 1 bước xác thực OTP sau khi nhập mã PIN.
  • Đối với KH đang sử dụng OTP: Sẽ có thêm 1 bước xác thực OTP sau khi nhập mã PIN.
  • Toàn bộ các thay đổi sau khi đã được phê duyệt sẽ có hiệu lực ngày hôm sau.

Nhấn nút “>” để sửa thông tin → Điền thông tin mới (1) → Chọn hình thức nhận xác nhận đăng ký OTP (SMS hoặc Email) (2) → Nhấn “Chấp nhận” (3) → Nhập  mã PIN (4) → “Xác nhận” (5)

Nhập Mã xác nhận đăng ký OTP (6) và nhấn “Xác Nhận” (7) → Hoàn tất đăng ký

 

 

 

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam