Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Dành cho phiên bản web

Trong màn hình quản lý thông tin tài khoản “Quản lý tài khoản” => “Thông tin tài khoản” cho phép khách hàng có thể thay đổi các thông tin.

  • Đối với thay đổi thông tin cá nhân khách hàng: khách hàng có thể chọn xác thực OTP bằng Email hoặc SMS.
  • Đối với thay đổi số ĐTDĐ bắt buộc xác thực OTP SMS bằng số ĐT cũ đang tồn tại trên hệ thống.
  • Đối với KH đang sử dụng pin tĩnh, pin động: Sẽ có thêm 1 bước xác thực OTP sau khi nhập mã pin.
  • Đối với KH đang sử dụng OTP: Chỉ xác thực 1 lần lúc thao tác, không thêm bước xác thực OTP.
  • Toàn bộ các thay đổi sau khi đã được phê duyệt sẽ có hiệu lực ngày hôm sau.

Màn hình giao diện.

Thay đổi, điện thoại đi động → Nhấn “Sửa” → sau khi nhấn “Đồng ý” → Có popup yêu cầu xác nhận mã PIN và chọn hình thức xác nhận OTP.

Dành cho phiên bản mobile

Trong màn hình quản lý thông tin tài khoản “Tài khoản” => “Thông tin liên lạc” cho phép Quý khách có thể thay đổi các thông tin.

  • Đối với thay đổi thông tin cá nhân Quý khách: Quý khách có thể chọn xác thực OTP bằng Email hoặc SMS.
  • Đối với thay đổi số ĐTDĐ bắt buộc xác thực OTP SMS bằng số ĐT cũ đang tồn tại trên hệ thống.
  • Đối với KH đang sử dụng PIN tĩnh, PIN động: Sẽ có thêm 1 bước xác thực OTP sau khi nhập mã PIN.
  • Đối với KH đang sử dụng OTP: Sẽ có thêm 1 bước xác thực OTP sau khi nhập mã PIN.
  • Toàn bộ các thay đổi sau khi đã được phê duyệt sẽ có hiệu lực ngày hôm sau.

Nhấn nút “>” để sửa thông tin → Điền thông tin mới (1) → Chọn hình thức nhận xác nhận đăng ký OTP (SMS hoặc Email) (2) → Nhấn “Chấp nhận” (3) → Nhập  mã PIN (4) → “Xác nhận” (5)

Nhập Mã xác nhận đăng ký OTP (6) và nhấn “Xác Nhận” (7) → Hoàn tất đăng ký

 

 

 

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam