Flower

(NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

(NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng

Dành cho phiên bản web

Khách hàng đặt lệnh mua/bán trên YSwinner sẽ hiển thị tỷ lệ ký quỹ tương ứng cho từng rổ Margin mà Khách hàng đang được hỗ trợ hiện tại.

Có thể xem các mã CK, tỷ lệ ký quỹ và có thể đặt lệnh trực tiếp trên màn hình rổ CK.

Có thể lọc các mã CK trong rổ và lọc theo tỉ lệ mà KH muốn.

Hướng dẫn xem Rổ Margin:

  • Bước 1: Cài đặt tài khoản ký quỹ làm tài khoản mặc định

  • Bước 2: Nhấn Rổ CK để xem rổ Margin hiện tại

Dành cho phiên bản mobile

Vào Bảng giá → Hiện Danh mục CK hỗ trợ

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam