Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

(NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hiển thị thêm thông tin môi giới quản lý trực tiếp của khách hàng trong màn hình thông tin quản lý thông tin khách hàng.

  • Họ tên môi giới.
  • Email Address.
  • Phone Number
  • Bổ sung thêm thông tin biểu phí của khách hàng.
    • Phí ứng trong ngày.
    • Biểu phí giao dịch.

Truy cập menu “Quản lý tài khoản” → “Thông tin tài khoản” → Chọn tab “Thông tin liên lạc”. Màn hình hiển thị:

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam