Flower

(NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ)

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

(NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ)

Cung cấp một màn hình truy vấn thông tin nợ (các khoản vay) của của khách hàng bao gồm:

  • Trạng thái nợ: là các khoản nợ còn hiệu lực.
  • Lịch sử nợ: là các khoản nợ đã được thanh toán xong.
  • Chi tiết trả nợ: là màn hình hiện thị thông tin chi tiết trả nợ của các khoản nợ.
  • Cung cấp thêm thông tin lãi vay tạm tính tới thời điểm hiện tại (nhấn vào xem chi tiết lãi từng ngày).

Từ menu “Quản lý tài sản” → “Thông tin nợ”. Màn hình hiển thị như bên dưới:

Màn hình trạng thái nợ hiển thị tất cả các khoản nợ chưa thanh toán cho tới ngày giao dịch hiện tại (postdate).

“Lãi vay tạm tính tới thời điểm hiện tại ” chỉ áp dụng với các tài khoản margin có khoản nợ (tài khoản cash không có nợ).

Nhấn vào chi tiết sẽ ra chi tiết lãi vay từng ngày trong tháng hiện tại.

Click vào Chi tiết tại màn hình “Trạng thái nợ”, “Lịch sử nợ” để xem chi tiết các thời điểm thanh toán của khoản nợ đó

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam