Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Cho phép quý khách xử lý các yêu cầu chuyển chứng khoán nội bộ sẽ nhanh hơn trước khi cập nhật – Thời gian xử lý trung bình khoảng 3 giây – 5 giây.

Chỉ dành cho phiên bản web

Từ menu “Tiện ích” → “Chuyển chứng khoán” → nhấn nút “Chuyển chứng khoán” . Màn hình hiển thị như bên dưới.

Bước 1: KH chọn chọn vào mã chứng khoán cần chuyển → Nhập số lượng CK cần chuyển → Bấm “Xác nhận

Bước 2: Nhập mã PIN và mã xác thực hình ảnh → Bấm “Xác nhận

Bước 3: Xem màn hình đã chuyển chứng khoán thành công với trạng thái “Đã gửi tới hệ thống”

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam