Flower

Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile)

Bao gồm: Hướng dẫn chuyển/ rút tiền, xem trạng thái chuyển, lịch sử chuyển tiền

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile)

Truy cập menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → “Chuyển tiền”. Có ba loại chuyển tiền là:

  • Chuyển tiền để thanh toán,
  • Rút tiền bằng CMND
  • Chuyển khoản sang ngân hàng

Riêng tài khoản đuôi 6, khách hàng được thực hiện:

  • Rút tiền theo sức mua

1. Chuyển tiền để thanh toán

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển tiền để thanh toán” (1) → Bấm “Gửi đến” (2)

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3) → Nhập số tiền cần chuyển (4) → Nhập nội dung chuyển (5) → Bấm “Chấp nhận” (6)

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (7) → Bấm “Xác nhận” (8) → Hệ thống thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công

2. Rút tiền bằng CMND

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Rút tiền bằng CMND” → Bấm “Gửi đến”

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển (1) → Nhập nội dung chuyển (2) → Bấm “Chấp nhận” (3)

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (4) → Bấm “Xác nhận” (5) → Hệ thống thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công.

3. Chuyển khoản sang ngân hàng

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển khoản sang ngân hàng” (1) → Bấm “Gửi đến” (2)

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3) → Nhập số tiền cần chuyển (4) → Nhập nội dung chuyển (5) → Bấm “Chấp nhận” (6)

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (7) → Bấm “Xác nhận” (8) → Hệ thống thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công.

4. Rút tiền theo sức mua

Bước 1: Đối với tài khoản đuôi 6, khi khách hàng vào menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → Hiển thị loại yêu cầu: “Rút tiền theo sức mua” (1) → Bấm “Gửi đến” (2)

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3) → Nhập số tiền (4), nội dung chuyển tiền (5) → Bấm “Chấp nhận” (6)

Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận yêu cầu → nhập mã PIN (7) → Bấm “Xác nhận” (8) → Thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công.

5. Trạng thái chuyển tiền

Bước 1: Từ menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → ”Trạng thái chuyển tiền” → Hiển thị màn hiển thị trạng thái như hình bên dưới

Bước 2: Khách hàng có thể hủy deal chuyển tiền tại màn hình “Trạng thái chuyển tiền” bằng cách chọn vào icon  (1) → “Hủy” (2) → Hiển thị thông báo xác nhận hủy → Chọn “Có” (3)

6. Lịch sử chuyển tiền

Từ menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → ”Trạng thái chuyển tiền” → Hiển thị màn hiển thị trạng thái như hình bên dưới

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam