Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile)

Bao gồm: Hướng dẫn chuyển/ rút tiền, xem trạng thái chuyển, lịch sử chuyển tiền

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Truy cập menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → “Chuyển tiền”. Có ba loại chuyển tiền là:

  • Chuyển tiền để thanh toán,
  • Rút tiền bằng CMND
  • Chuyển khoản sang ngân hàng

Riêng tài khoản đuôi 6, khách hàng được thực hiện:

  • Rút tiền theo sức mua

1. Chuyển tiền để thanh toán

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển tiền để thanh toán” (1) → Bấm “Gửi đến” (2)

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3) → Nhập số tiền cần chuyển (4) → Nhập nội dung chuyển (5) → Bấm “Chấp nhận” (6)

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (7) → Bấm “Xác nhận” (8) → Hệ thống thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công

2. Rút tiền bằng CMND

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Rút tiền bằng CMND” → Bấm “Gửi đến”

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển (1) → Nhập nội dung chuyển (2) → Bấm “Chấp nhận” (3)

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (4) → Bấm “Xác nhận” (5) → Hệ thống thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công.

3. Chuyển khoản sang ngân hàng

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển khoản sang ngân hàng” (1) → Bấm “Gửi đến” (2)

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3) → Nhập số tiền cần chuyển (4) → Nhập nội dung chuyển (5) → Bấm “Chấp nhận” (6)

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (7) → Bấm “Xác nhận” (8) → Hệ thống thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công.

4. Rút tiền theo sức mua

Bước 1: Đối với tài khoản đuôi 6, khi khách hàng vào menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → Hiển thị loại yêu cầu: “Rút tiền theo sức mua” (1) → Bấm “Gửi đến” (2)

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3) → Nhập số tiền (4), nội dung chuyển tiền (5) → Bấm “Chấp nhận” (6)

Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận yêu cầu → nhập mã PIN (7) → Bấm “Xác nhận” (8) → Thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công.

5. Trạng thái chuyển tiền

Bước 1: Từ menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → ”Trạng thái chuyển tiền” → Hiển thị màn hiển thị trạng thái như hình bên dưới

Bước 2: Khách hàng có thể hủy deal chuyển tiền tại màn hình “Trạng thái chuyển tiền” bằng cách chọn vào icon  (1) → “Hủy” (2) → Hiển thị thông báo xác nhận hủy → Chọn “Có” (3)

6. Lịch sử chuyển tiền

Từ menu “Giao dịch” → “Chuyển tiền” → ”Trạng thái chuyển tiền” → Hiển thị màn hiển thị trạng thái như hình bên dưới

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam