Flower

Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web)

Bao gồm chuyển tiền, rút tiền, trạng thái chuyển tiền và lịch sử chuyển tiền

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web)

Nội dung chính bao gồm Chuyển tiền, Rút tiền bằng CMND, Chuyển khoản sang ngân hàng, Rút tiền bằng EE (chỉ sử dụng cho tài khoản 6) , Chuyển tiền phái sinh và Lịch sử chuyển tiền.

  • Xem ngay video hướng dẫn tại đây

Dành cho phiên bản web

Chuyển tiền

Để chuyển tiền, trong menu “Tiện ích”, Quý khách chọn “Chuyển tiền”

menu-tien-ich-chuyen-tien-chung-khoan

Màn hình Chuyển tiền sẽ xuất hiện, có 4 loại chuyển tiền:

  • Chuyển tiền để thanh toán,
  • Rút tiền bằng CMND,
  • Chuyển khoản sang ngân hàng
  • Chuyển tiền Phái sinh

cac-loai-chuyen-tien-tren-yswinner

1. Chuyển tiền để thanh toán

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển tiền để thanh toán” .  Nhập số tiền  và nội dung cần chuyển  → Bấm “Xác nhận” .

thong-tin-chuyen-tien

Bước 2: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN và xác thực hình ảnh. Bấm “Xác nhận”

man-hinh-xac-thuc

Bước 3: Màn hình thông báo chuyển khoản thành công.

thong-bao-nhan-chuyen-tien-thanh-cong

2. Rút tiền bằng CMND

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Rút tiền bằng CMND.

Bước 2: Chọn ngân hàng , chi nhánh , nhập lại chi nhánh → Nhập số tiền  → Bấm “Xác nhận”

rut-tien-bang-cmnd

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận, nhập mã PIN  → xác thực hình ảnh → Xác nhận

xac-thuc-hinh-anh-rut-tien-cmnd

 

Bước 4: Hiển thị thông báo chuyển tiền thành công

thong-bao-rut-tien-bang-cmnd-thanh-cong

3. Chuyển khoản sang ngân hàng

Bước 1: Chọn tab “Chuyển khoản sang ngân hàng”. Màn hình hiển thị form yêu cầu chuyển khoản.

Bước 2: Khách hàng nhập số tiền

chuyen-khoan-sang-ngan-hang

Bước 3: Khách hàng nhập mã PIN và xác thực hình ảnh. Bấm “Xác nhận”

Bước 4: Màn hình thông báo chuyển khoản thành công

4. Rút tiền theo EE (Chỉ sử dụng cho tài khoản 6)

Thao tác được thực hiện tương tự cho các loại chuyển tiền (Chuyển tiền để thanh toán/ Rút tiền bằng CMND/ Chuyển khoản sang ngân hàng). Dưới đây là ví dụ thao tác cho 1 loại chuyển tiền:

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” → “Chuyển tiền” → Chọn vào “Chuyển tiền để thanh toán”. Tại màn hình này khách hàng tick vào “Rút tiền theo EE” → Hiển thị thông báo “Xác nhận lệnh đặt” → Bấm “Xác nhận”

rut-tien-theo-ee

Bước 2: Khách hàng nhập số tiền → Bấm “Xác nhận” → Hiển thị màn hình xác nhận → Nhập mã PIN , mã xác nhận hình ảnh  → Bấm “Xác nhận”

xac-nhan-hinh-anh-ee

Bước 3: Hiển thị thông báo chuyển tiền thành công

5. Chuyển tiền Phái sinh

Bước 1: Quý khách truy cập “Tiện ích” -> chọn Chuyển Tiền -> Chọn ô Chuyển tiền Phái sinh, màn hình khung yêu cầu sẽ hiện ra

Bước 2: Quý khách nhập vào số tiền

nhap-vao-so-tien-chung-khoan

Bước 3: Quý khách nhập vào mã PIN và mã xác thực hình ảnh và bấm Xác nhận để hoàn tất chuyển tiền

ma-pin-ma-xac-thuc-hinh-anh

Trạng thái Chuyển tiền

Để xem trạng thái chuyển tiền, Quý khách thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Từ màn hình chức năng chuyển tiền → Chọn tab “Trạng thái”.

man-hinh-chuc-nang-chuyen-tien

Bước 2: Khách hàng có thể thực hiện hủy deal chuyển tiền bằng cách bấm vào icon Hủy → Chọn “Xác nhận”

xac-nhan-huy-chuyen-tien

Lịch sử Chuyển tiền

Để xem lịch sử chuyển tiền, Quý khách thực hiện theo thao tác sau:

Bước 1: Từ màn hình chức năng chuyển tiền → Chọn tab “Lịch sử”. Màn hình hiển thị:

lich-su-chuyen-tien

Bước 2: Khách hàng có thể tải bản in bằng cách bấm vào icon In

Bước 3: Khách hàng có thể xuất file excel dữ liệu lịch sử chuyển tiền bằng cách bấm vào icon Xuất Exel

logo-excel-in-an

Để tìm hiểu thêm thông tin và tìm hiểu thêm kiến thức chứng khoán, nhà đầu tư có thể gia nhập hệ sinh thái hiện có của chúng tôi tại:

Chúc Quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công !

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam