Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn đặt lệnh

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

1. Đặt lệnh MUA

Dành cho phiên bản web

Khách hàng có thể đặt mua bằng cách click vào icon Mua treo ở góc màn hình hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+B. Hệ thống sẽ hiển thị:

Thao tác đặt lệnh như sau:

Bước 1: Nhập các thông tin lệnh MUA:

 • Mã CK (1): Khách hàng gõ mã CK muốn mua
 • Khối lượng (2): Nhập khối lượng muốn mua. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng sàn HSX và HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể mua.
 • Giá (3): Nhập giá muốn mua. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở.
 • Mã PIN (4): Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã PIN ở các lần đặt lệnh sau.
 • Bấm “Đặt lệnh” (5)

Bước 2: Sau khi bấm “Đặt lệnh” → Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận → “Bấm “Xác nhận” (6)

Bước 3: Sau khi bấm xác nhận → Hệ thống thông báo “đã nhận lệnh”, lệnh mới đặt sẽ hiển thị ở tab “Trạng thái lệnh” phía dưới:

Dành cho phiên bản mobile

Có hai cách để thao tác lệnh mua:

Từ menu chính → Chọn vào icon MUA

Bấm vào icon B/S (Buy/Sell)  treo ở tất cả các màn hình

Thao tác đặt lệnh như sau:

Bước 1: Nhập các thông tin lệnh MUA:

 • Mã CK: Khách hàng gõ mã CK muốn mua (1)
 • Khối lượng: Nhập khối lượng muốn mua. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng sàn HSX và HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể mua (2)
 • Loại lệnh (3)
 • Giá (4): Nhập giá muốn mua. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở.
 • Mã PIN (5): Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã PIN ở các lần đặt lệnh sau.
 • Bấm “Đặt lệnh” (6)

Bước 2: Sau khi bấm “Đặt lệnh” → Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận → “Bấm “Đặt lệnh” (7)

Bước 3: Sau khi bấm xác nhận → Hệ thống thông báo “đã nhận lệnh”. Khách hàng có thể:

 • Bấm vào “Trạng thái lệnh” để xem trạng thái lệnh vừa đặt
 • Bấm “Ok” để hoàn tất thao tác đặt lệnh

2. Đặt lệnh BÁN

Dành cho phiên bản web

Khách hàng có thể đặt mua bằng cách click vào icon BÁN treo ở góc màn hình hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+S. Hay có thể vào “Số dư chứng khoán” và bấm nút BÁN. Hệ thống sẽ hiển thị:

Thao tác đặt lệnh như sau:

Bước 1: Nhập các thông tin lệnh BÁN:

 • Mã CK: Khách hàng gõ mã CK muốn bán
 • Khối lượng: Nhập khối lượng muốn bán. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng sàn HSX và HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể bán.
 • Giá: Nhập giá muốn bán. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở.
 • Mã PIN: Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã PIN ở các lần đặt lệnh sau.
 • Bấm “Đặt lệnh”

Bước 2: Sau khi bấm “Đặt lệnh” → Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận → “Bấm “Xác nhận”

Bước 3: Sau khi bấm xác nhận → Hệ thống thông báo “đã nhận lệnh”, lệnh mới đặt sẽ hiển thị ở tab “Trạng thái lệnh” phía dưới:

Dành cho phiên bản mobile

Khách hàng có thể đặt mua bằng cách:

 • Từ menu chính → Bấm icon
 • Bấm vào icon treo ở tất cả các màn hình
 • Tại màn hình Số dư chứng khoán → Chọn vào mã CK cần bán → Chọn “Bán”

Thao tác đặt lệnh như sau:

Bước 1: Nhập các thông tin lệnh BÁN:

 • Mã CK (1): Khách hàng gõ mã CK muốn bán
 • Khối lượng (2): Nhập khối lượng muốn bán. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng sàn HSX và HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể bán.
 • Loại lệnh (3)
 • Giá (4): Nhập giá muốn bán. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở.
 • Mã PIN (5): Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã PIN ở các lần đặt lệnh sau.
 • Bấm “Đặt lệnh” (6)

Bước 2: Sau khi bấm “Đặt lệnh” → Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận → “Bấm “Xác nhận” (7)

Bước 3: Sau khi bấm xác nhận → Hệ thống thông báo “đã nhận lệnh”. Khách hàng có thể:

 • Bấm vào “Trạng thái lệnh” để xem trạng thái lệnh đặt
 • Bấm vào “OK” để kết thúc thao tác đặt lệnh bán.

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam