Flower

Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner

Dành cho phiên bản web

1. Quản lý danh mục tài sản

a. Số dư tiền

Vào menu “Quản lý tài sản” → “Quản lý danh mục tài sản” → Hiển thị màn hình “Số dư tiền”

Với tài khoản đuôi 1: Màn hình hiển thị:

b. Số dư chứng khoán

Vào menu “Quản lý tài sản” → “Quản lý danh mục tài sản” → Kéo xuống phía dưới là màn hình “Số dư chứng khoán”

Với tài khoản đuôi 1, màn hình hiển thị:

3. Tình trạng tài khoản và sức mua

Đối với tài khoản đuôi 6, khi khách hàng vào màn hình “Quản lý tài sản” sẽ hiển thị thêm tab “Tình trạng tài khoản và sức mua” như hình bên dưới:

4. Tải bản in và xuất excel

Tải bản in: Khách hàng có thể tải bản in bằng cách bấm vào icon in (được khoanh tròn) → Hiển thị như hình bên dưới:

Xuất excel: Khách hàng muốn xuất file số dư tiền, số dư chứng khoán → Bấm vào icon biểu tượng excel để tải file.

5. Danh mục tài khoản tổng

Trong màn hình quản lý tài sản tab “Tổng tài sản”.

  • Hiện thị tổng số tiền trong tài khoản (theo tài khoản accountNo).
  • Hiện thị tổng tài khoản CK (theo tài khoản CustommerNo)

Trong màn hình “Quản lý danh mục tài sản” sẽ có thêm một tab “Bảng tổng hợp tài sản”.

Màn hình quản lý danh mục tài sản.

  • Số dư tiền

  • Số dư chứng khoán

Dành cho phiên bản mobile

Quản lý danh mục tải sản

Cách 1: Chọn vào “Quản Lý Tài Sản” ở menu như hình bên dưới:

Cách 2: Vào menu “Giao dịch” → “Quản lý tài sản” → Tab “Danh mục tài sản” → Khách hàng có thể xem số dư tiền và số dư chứng khoán tại màn hình này

Với tài khoản đuôi 6, màn hình Quản lý tài sản hiển thị thêm Sức mua như hình bên dưới

Từ màn hình “Sức mua”, khách hàng chọn vào icon thoát rồi thực hiện đặt lệnh mua theo nhu cầu.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam