Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

1. Thay đổi mã PIN

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Truy cập menu “ Quản lý tài khoản” → “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực”

Bước 2: Điền thông tin mã PIN cũ, PIN mới, Xác thực hình ảnh → Bấm “Xác nhận”

2. Khôi phục khi quên mã PIN

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Từ menu “Quản lý tài khoản” → “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực” → Chọn tab “Quên mã PIN”

Bước 2: Nhập mã xác thực hình ảnh → Bấm “Xác nhận”

Bước 3: Thông báo mã Pin đã được thay đổi → Khách hàng kiểm tra email để thực hiện nhận mã PIN mới

Bước 4: Một email từ hệ thống gửi về cho khách hàng như sau. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và có thể dùng mã PIN này để đổi lại PIN mới.

Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Từ menu “Tài khoản” → “Thay đổi kiểu xác thực” (1) → Quên mã PIN (2)

Bước 2: Bấm “Xác nhận” (3) → Thông báo mã PIN thay đổi thành công, khách hàng kiểm tra email (4)

Bước 3: Khách hàng kiểm tra email đã đăng ký để lấy lại mã PIN mới rồi thực hiện đổi mã PIN như hướng dẫn ở mục 7.3

2. Thay đổi kiểu xác thực

Dành cho phiên bản web

Khách hàng có thể thay đổi kiểu xác thực sang Dùng PIN động.

Bước 1: Từ menu “Quản lý tài khoản” → “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực” → Tick vào “Dùng mã PIN động”(1)

Bước 2: Nhập vào mã xác nhận hình ảnh (2) và xác thực mã PIN (3) → Bấm “Xác nhận” (4) → Hiển thị thông báo Thay đổi thành công.

Dành cho phiên bản mobile

  • Dùng PIN tĩnh

Bước 1: Truy cập menu “Tài khoản” → “Thay đổi kiểu xác thực” → “Dùng PIN tĩnh” → Thay đổi mã PIN (1)

Bước 2: Điền thông tin mã PIN cũ (2) , PIN mới (3),  Nhập lại PIN (4) → Bấm “Đồng ý” (5)

Bước 3: Sau khi thay đổi PIN thành công → Có 1 mail gửi đến khách hàng như nội dung bên dưới:

  • Chuyển từ kiểu xác thực PIN tĩnh sang PIN động

Vào menu “Tài khoản” → “Thay đổi kiểu xác thực” → Chọn tab “Dùng PIN động” (1) → Nhập xác thực PIN (3) → Bấm “Đồng ý” (4)

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam