Flower

Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner

1. Thay đổi mã PIN

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Truy cập menu “ Quản lý tài khoản” → “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực”

Bước 2: Điền thông tin mã PIN cũ, PIN mới, Xác thực hình ảnh → Bấm “Xác nhận”

2. Khôi phục khi quên mã PIN

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Từ menu “Quản lý tài khoản” → “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực” → Chọn tab “Quên mã PIN”

Bước 2: Nhập mã xác thực hình ảnh → Bấm “Xác nhận”

Bước 3: Thông báo mã Pin đã được thay đổi → Khách hàng kiểm tra email để thực hiện nhận mã PIN mới

Bước 4: Một email từ hệ thống gửi về cho khách hàng như sau. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và có thể dùng mã PIN này để đổi lại PIN mới.

Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Từ menu “Tài khoản” → “Thay đổi kiểu xác thực” (1) → Quên mã PIN (2)

Bước 2: Bấm “Xác nhận” (3) → Thông báo mã PIN thay đổi thành công, khách hàng kiểm tra email (4)

Bước 3: Khách hàng kiểm tra email đã đăng ký để lấy lại mã PIN mới rồi thực hiện đổi mã PIN như hướng dẫn ở mục 7.3

2. Thay đổi kiểu xác thực

Dành cho phiên bản web

Khách hàng có thể thay đổi kiểu xác thực sang Dùng PIN động.

Bước 1: Từ menu “Quản lý tài khoản” → “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực” → Tick vào “Dùng mã PIN động”(1)

Bước 2: Nhập vào mã xác nhận hình ảnh (2) và xác thực mã PIN (3) → Bấm “Xác nhận” (4) → Hiển thị thông báo Thay đổi thành công.

Dành cho phiên bản mobile

  • Dùng PIN tĩnh

Bước 1: Truy cập menu “Tài khoản” → “Thay đổi kiểu xác thực” → “Dùng PIN tĩnh” → Thay đổi mã PIN (1)

Bước 2: Điền thông tin mã PIN cũ (2) , PIN mới (3),  Nhập lại PIN (4) → Bấm “Đồng ý” (5)

Bước 3: Sau khi thay đổi PIN thành công → Có 1 mail gửi đến khách hàng như nội dung bên dưới:

  • Chuyển từ kiểu xác thực PIN tĩnh sang PIN động

Vào menu “Tài khoản” → “Thay đổi kiểu xác thực” → Chọn tab “Dùng PIN động” (1) → Nhập xác thực PIN (3) → Bấm “Đồng ý” (4)

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam