Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập trên Yswinner

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Truy cập menu “ Quản lý tài khoản” → “Thay đổi MK đăng nhập”

Bước 2: Điền thông tin MK cũ, MK mới, Xác thực hình ảnh → Bấm “Xác nhận”

Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Truy cập menu “Tài khoản” → “Thay đổi mật khẩu” (1)

Bước 2: Điền thông tin Mật khẩu cũ (2) , Mật khẩu mới (3), xác nhận mật khẩu mới (4) → Bấm “Xác nhận” (5)

Bước 3: Sau khi thay đổi mật khẩu thành công → Có 1 mail gửi đến thông báo cho khách hàng như nội dung bên dưới:

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam