Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner

Dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

1. Đăng ký quyền

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” → “Thực hiện quyền” → Click vào tab “Thông tin quyền”  → Hiển thị thông tin mã CK hưởng quyền như bên dưới:

Bước 2: Khách hàng click vào “Đăng ký” → Hiển thị form xác nhận → Bấm “Xác nhận”

Bước 3: Khách hàng nhập mã PIN → Mã xác thực hình ảnh → Bấm “Xác nhận”

Bước 4: Hoàn tất đăng ký quyền

2. Từ chối quyền mua

Bước 1: Tại màn hình Thực hiện quyền → Khách hàng bấm vào Từ chối ở cột thao tác.

Bước 2: Hiển thị màn hình xác nhận → Nhập mã PIN (2) → Nhập xác thực hình ảnh (3) → Bấm “Xác nhận” (4)

3. Trạng thái thực hiện quyền

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” → “Thực hiện quyền” → Tab “Trạng thái thực hiện quyền mua”

Bước 2: Khách hàng có thể hủy quyền mua bằng cách bấm vào icon Hủy → Bấm “Xác nhận”

4. Lịch sử hưởng quyền

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” → “Thực hiện quyền”→ Tab “Lịch sử hưởng quyền”

Bước 2: Khách hàng có thể tải bản in dữ liệu hưởng quyền bằng cách bấm vào icon in

Bước 3: Khách hàng có thể tải excel dữ liệu hưởng quyền bằng cách bấm vào icon xuất excel.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam