Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Các bước ứng trước tiền bán

Khách hàng có thể thực hiện việc ứng trước khi đã thực hiện thành công lệnh bán và trong thời gian chờ tiền về tài khoản.

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Vào menu “Tiện ích” → “Ứng trước tiền bán” → Bấm vào tab “Ứng trước tiền bán”. Màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Nhập số tiền ứng hoặc chọn vào ô “Số tiền yêu cầu ứng trước” để có thể ứng toàn bộ → Bấm “Xác nhận” → Hiển thị màn hình nhập mã PIN và xác nhận hình ảnh → Bấm “Xác nhận”.

Bước 3: Bấm xác nhận → Hệ thống thông báo thành công → Khách hàng xem lại ở màn hình trạng thái

Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Vào menu “Giao dịch” → “Ứng trước” → Bấm vào tab “Ứng trước tiền bán”. Màn hình hiển thị như sau:

Bước 2: Nhập số tiền ứng (1) → Bấm “Xác nhận” (2) → Hiển thị màn hình nhập mã PIN (3)

Bước 3: Bấm “xác nhận” (4) → Hệ thống thông báo thành công → Khách hàng xem lại ở màn hình trạng thái

Xem trạng thái ứng trước

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” → “Ứng trước tiền bán” → Tab“Trạng thái”. Màn hình hiển thị:

Bước 2: Khách hàng có thể Hủy deal ứng trước bằng cách bấm vào icon Hủy (1) → Chọn “Xác nhận” (2)

Dành cho phiên bản mobile

Từ menu “Giao dịch” → “Ứng trước” → Tab“Trạng thái ứng trước”. Màn hình hiển thị:

Hủy deal ứng trước: Tại màn hình trạng thái này, KH có thể hủy deal ứng trước bằng cách bấm nút thoát (1) → Chọn “Hủy” (2) → Chọn “Có” → Thông báo đã xóa deal ứng thành công → Bấm “OK” (4)

Xem lịch sử ứng trước

Dành cho phiên bản web

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” → “Ứng trước tiền bán” → Tab“Lịch sử”. Màn hình hiển thị:

Bước 2: Khách hàng có thể tải bản in bằng cách bấm vào icon in

Bước 3: Khách hàng có thể xuất file lịch sử ứng trước dưới dạng excel bằng cách bấm vào icon xuất excel.

Dành cho phiên bản mobile

Từ menu “Giao dịch” → “Ứng trước” → Tab“Lịch sử ứng trước”. Màn hình hiển thị:

 

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam