Flower

Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng

Lệnh xu hướng (TS) phù hợp với nhà đầu tư bám sát thị trường, Lệnh Bán xu hướng phù hợp...

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng

Lệnh xu hướng (TS) phù hợp với nhà đầu tư bám sát thị trường, Lệnh Bán xu hướng phù hợp với thị trường tăng, Lệnh Mua xu hướng phù hợp với thị trường giảm đều nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư theo xu hướng tăng/giảm của thị trường.

>> Đăng ký mở tài khoản

1. Các loại Lệnh xu hướng (TS)

 • Ví dụ : Trong tài khoản nhà đầu tư hiện có 1000 cổ phiếu SSI với giá mua là 10 VNĐ/cổ, giá hiện tại của SSI trên thị trường là 17.

Nhà đầu tư không chỉ muốn Bán lãi tối thiểu 5VND/cổ so với giá mua mà còn muốn nắm giữ cổ phiếu chờ giá tăng trong tương lai.

Để thực hiện việc đó, nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh bán xu hướng (TS) với khoảng dừng = 2VNĐ/cổ

Tại thời điểm nhà đầu tư đặt lệnh (TS), hệ thống lưu trữ và hiểu rằng sẽ bán SSI tại mức giá 15

(giá hiện tại 17 – khoảng dừng 2 = giá bán 15).

Nếu nhà đầu tư dự đoán thị trường tăng, chẳng hạn giá SSI tăng dần đều từ 17 lên 22.

Lệnh xu hướng (TS) theo đó cũng tự động trượt lên theo xu hướng tăng của thị trường và lưu trữ giá BÁN mới tại mức giá 20

(giá hiện tại 22 – khoảng dừng 2 = giá bán 20).

Nếu giá SSI từ 22 rớt xuống 20, lệnh điều kiện (TS) sẽ được kích hoạt thành lệnh thật để chờ khớp lệnh.

Cổ phiếu có thể được khớp ở mức lãi mới (10VNĐ) cao hơn so với mức lãi cũ là (5 VND).

Cách thực hiện lệnh: 

2. Lệnh Mua xu hướng

Giúp Nhà đầu tư mua được “cổ phiếu rẻ nhất” có thể trong trường hợp dự đoán thị trường sẽ giảm nhằm thiểu hóa chi phí cho khách hàng.

Bước 1: Vào menu “Lệnh điều kiện”

 • “Lệnh mua xu hướng (TS)”

Bước 2: Nhập mã chứng khoán và khối lượng cần mua.

Bước 3: Tích chọn vào khoảng dừng muốn thiết lập:

 • Khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối:

Là việc KH thiết lập giá mua điều kiện cao hơn giá thị trường 1 giá trị xác định do KH đặt ra.

 • Khoảng dừng theo giá trị phần trăm:

Là việc KH thiết lập giá mua điều kiện cao hơn giá thị trường 1 đơn vị phần trăm nào đó.

 • Nhập giá mua thấp nhất:  là giá mua mà khách hàng mong muốn đạt được.

Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường giảm tới giá mua thấp nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn

 • Nhập hiệu lực của lệnh:

KH nhập ngày hiệu lực của lệnh mua ở ô “Từ ngày” … “đến ngày” hoặc chọn trong biểu tượng ngày tháng bên cạnh.

Bước 4: Xác nhận thực hiện lệnh mua xu hướng

Khi tất cả thông số trên được thiết lập hợp lệ, người dùng nhấn vào nút “Đặt lệnh”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác thực lại các thông tin như bên dưới

→ Nhập mã PIN

→ Bấm “Xác nhận”.

Xác nhận thực hiện lệnh xu hướng
Xác nhận thực hiện lệnh mua xu hướng

3. Lệnh bán xu hướng

Lệnh này giúp Nhà đầu tư bảo vệ được lợi nhuận tiềm năng của mình khi xu hướng thị trường lên

Bước 1: Từ menu “Lệnh điều kiện”

 • “Lệnh mua xu hướng (TS)”
 • Chọn “Bán”

Bước 2: Nhập Mã chứng khoán và Khối lượng cần bán

Tích chọn vào khoảng dừng muốn thiết lập:

 • Khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối:

Là việc KH thiết lập giá bán điều kiện thấp hơn giá thị trường 1 giá trị xác định do KH đặt ra.

 • Khoảng dừng theo giá trị phần trăm:

Là việc KH thiết lập giá bán điều kiện thấp hơn giá thị trường 1 đơn vị phần trăm nào đó.

 • Nhập giá bán cao nhất: 

Là giá bán mà khách hàng mong muốn đạt được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường tăng lên tới mức giá bán cao nhất này, thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn

Nhập hiệu lực của lệnh: KH nhập ngày hiệu lực của lệnh bán ở ô “Từ ngày” … “đến ngày” hoặc chọn trong biểu tượng ngày tháng bên cạnh.

Bước 3: Xác nhận thực hiện lệnh bán xu hướng

Khi tất cả thông số trên được thiết lập hợp lệ, người dùng nhấn vào nút “Đặt lệnh”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác thực lại các thông tin như bên dưới

 • Nhập mã PIN
 • Bấm “Xác nhận”.
Nhập Mã chứng khoán và Khối lượng cần bán
Nhập Mã chứng khoán và Khối lượng cần bán

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam