Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Quản lý lệnh điều kiện

Hướng dẫn hủy/sửa lệnh điều kiện dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Xem trạng thái lệnh điều kiện

Từ menu “Lệnh điều kiện” → “Quản lý lệnh điều kiện” → Màn hình hiển thị như bên dưới.

Khách hàng có thể chọn các điều kiện lọc để xem thông tin các lệnh điều kiện đã đặt

Sửa lệnh điều kiện

Bước 1: Từ màn hình “Quản lý lệnh đặt có điều kiện” → Chọn dòng lệnh cần sửa → Bấm “Sửa”

Bước 2: Thực hiện sửa lệnh → Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3: Hiển thị form xác nhận → Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”

Hủy lệnh điều kiện

Bước 1: Từ màn hình “Quản lý lệnh đặt có điều kiện” → Chọn dòng lệnh cần hủy → Bấm “Hủy”

Bước 2: Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam