Flower

Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán

Hướng dẫn hủy/sửa lệnh điều kiện dành cho phiên bản web

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng xuất Hệ thống YSwinner và lấy lại mật khẩu Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán trên YSWinner Hướng dẫn Đặt lệnh trên YSwinner Hai lệnh đặt trước ngày: Lệnh mua trước ngày, Lệnh bán trước ngày Nắm vững cách đặt lệnh điều kiện: Lệnh tranh mua và lệnh tranh bán (PRO) giúp bạn chiến thắng Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST) Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán Hướng dẫn ứng trước tiền bán trên YSwinner Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản web) Hướng dẫn chuyển tiền trên YSwinner (Phiên bản mobile) Hướng dẫn thực hiện quyền trên YSwinner Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập, mã pin và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn thay đổi mã PIN và kiểu xác thực trên YSwinner Hướng dẫn quản lý tài sản trên YSwinner (NEW) Xem thông tin lãi/lỗ tham khảo (NEW) Hiển thị rổ Margin Group cho từng Khách Hàng (NEW) Hiển thị Thông tin Môi giới và Biểu phí giao dịch (NEW) Hiển thị thông tin nợ (chỉ hiển thị trên tài khoản ký quỹ) (NEW) Biểu đồ Tỷ trọng giá trị vốn/ Tỷ trọng giá trị thực tế (NEW) Hiển thị danh mục tổng tài sản Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ tự động Hướng dẫn chuyển chứng khoán nội bộ tự động Cho phép thay đổi thông tin trên hệ thống giao dịch trực tuyến Lệnh xu hướng (TS) Hướng dẫn đặt Lệnh mua và bán xu hướng Hướng dẫn xác nhận Lệnh trực tuyến

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn quản lý lệnh điều kiện trong mua bán chứng khoán

Lệnh điều kiện giúp Quý khách có thể đặt lệnh mua/bán với giá mục tiêu mong muốn khi giá cổ phiếu chạm một mức giá mục tiêu đã định trước.

Lệnh này sẽ giúp Quý khách có thể giảm thiểu các rủi ro và chớp cơ hội mua/bán trước sự biến động bất ngờ của thị trường.

Truy cập: https://yswinner.yuanta.com.vn/#COOManagement

Hoặc ứng dụng di động của YSWinner để đặt lệnh điều kiện.

>> (Link nội bộ) Mở tài khoản giao dịch chứng khoán

1 – Xem trạng thái lệnh điều kiện

Từ menu “Lệnh điều kiện”

→ “Quản lý lệnh điều kiện”

→ Màn hình hiển thị như bên dưới.

Quý khách có thể chọn các điều kiện lọc để xem thông tin các lệnh điều kiện đã đặt

Màn hình Quản lý lệnh đặt có điều kiện
Màn hình Quản lý lệnh đặt có điều kiện

2 – Sửa lệnh điều kiện

Bước 1: Từ màn hình “Quản lý lệnh đặt có điều kiện”

 Chọn dòng lệnh cần sửa

 Bấm “Sửa”

Bước 2: Thực hiện sửa lệnh

 Bấm “Đặt lệnh”

Xác nhận thực hiện lệnh điều kiện sửa
Xác nhận thực hiện lệnh điều kiện sửa

Bước 3: Hiển thị khung xác nhận

 Nhập mã PIN

 Bấm “Xác nhận”

3 – Hủy lệnh điều kiện

Bước 1: Từ màn hình “Quản lý lệnh đặt có điều kiện”

 Chọn dòng lệnh cần hủy

 Bấm “Hủy”

Bước 2: Nhập mã PIN

 Bấm “Xác nhận

Danh sách lệnh điều kiện đang chờ Hủy
Danh sách lệnh điều kiện đang chờ Hủy

>> Hướng dẫn chuyển tiền YSWinner không bị lộ danh tính

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam