Flower

Hướng dẫn xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Để thực hiện yêu cầu xác nhận Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Công ty...

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Hướng Dẫn Giao Dịch

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Để thực hiện yêu cầu xác nhận Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Cách thức gửi yêu cầu và nộp hồ sơ:

 • Đến trực tiếp các chi nhánh của YSVN, cung cấp CMND/CCCD
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua nhân viên chăm sóc tài khoản
 • Gửi yêu cầu qua email KH đã đăng ký với YSVN đính kèm bản chụp/ scan màu chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng vào hòm thư customer.service@yuanta.com.vn + gửi chứng từ bản cứng hồ sơ yêu cầu khác (nếu có)

Hồ sơ yêu cầu gồm:

 • Form đề nghị: Giấy đề nghị xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (file đính kèm) hoặc email yêu cầu theo mẫu (file đính kèm)
 • Hồ sơ chứng minh kèm theo:
Loại NĐT chứng khoán chuyên nghiệpHồ sơ chứng minh
PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC
Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quanBản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN đối chiếu thông tin, photo và xác nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy tờ tương đương khác.
Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịchBản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN đối chiếu thông tin, photo và xác nhận: quyết định chấp thuận niêm yết/đăng ký giao dịch.
Doanh nghiệp có vốn điều lệ thực góp đạt trên 100 tỷ đồng và chưa niêm yết/đăng ký giao dịchBản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN đối chiếu thông tin, photo và xác nhận của các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính năm năm đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hoặc giấy tờ tương đương khác
PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Bản sao hợp lệ hoặc cung cấp bản gốc để YSVN photo và xác nhận: chứng chỉ hành nghề chứng khoán..
 • Bản gốc/ bản chụp/ scan màu/ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán.Bản gốc/ bản chụp/ scan màu/ Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 • Bản gốc/ bản chụp/ scan màu/Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
 • Bản gốc/ bản sao hợp lệ hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ xác nhận đã khấu trừ thuế của Khách hàng đã chi trả trong năm gần nhất tại công ty chứng khoán khác (nếu có).

Bước 2: YSVN kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do khách hàng cung cấp.

Bước 3: YSVN xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nếu hồ sơ đã hợp lệ.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam