Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hợp đồng Tương lai

Chi tiết về Hợp đồng tương lai

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Một số định nghĩa

  • Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Hiện tại, hợp đồng tương lai là sản phẩm chứng khoán phái sinh duy nhất được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm).
  • Vị thế:
  • Đóng vị thế:
  • Vị thế ròng tại một thời điểm: Được xác định bằng chênh lệch giữa vị thế mua đã mở và vị thế bán đã mở của cùng một loại Hợp đồng tương lai tại cùng một thời điểm.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam