Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn mở Tài khoản Giao dịch Phái sinh tại Yuanta Việt Nam

Hướng dẫn Quý Khách hàng: Mở tài khoản Giao dịch Phái sinh tại Yuanta Việt Nam

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

Điều kiện mở Tài khoản Phái sinh tại Yuanta Việt Nam

Khách Hàng muốn Đầu tư Chứng khoán Phái sinh cần phải:

  • Mở Tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh.
  • Phải có tài khoản giao dịch thông thường trước khi mởi tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh.
  • Trường hợp Khách Hàng chưa có tài khoản giao dịch thông thường thì phải mở đồng thời cả hai.

Khách Hàng có thể thực hiện mở Tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh tại YSVN bằng các hình thức sau:

  • Truy cập tại địa chỉ: https://yuanta.com.vn/mo-tai-khoan để đăng ký mở tài khoản trực tuyến sau đó hoàn thành thủ tục theo hướng dẫn.
  • Mở tài khoản trực tiếp tại YSVN hay tại Văn phòng các chi nhánh của YSVN.
  • Khách Hàng có thể liên hệ tổng đài +84 28 3622 6868 để được hướng dẫn hay liên hệ nhân viên tư vấn đến hỗ trợ mở tài khoản từ xa.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam

error: