Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Lợi ích của chứng khoán phái sinh

Những lợi ích mà Quý Khách hàng có được khi Giao dịch Chứng khoán Phái sinh

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Có thể đầu tư danh mục VN30 nhưng không cần mua tài sản cơ sở

Nhà đầu tư không cần sở hữu tất cả các cổ phiếu trong danh mục VN30 nhưng vẫn có thể đầu tư vào chỉ số VN30, qua đó loại bỏ rủi ro hệ thống.

Tận dụng lợi thế đòn bẩy tài chính trong giao dịch ngắn hạn

Nhằm tìm kiếm lợi nhuận do chênh lệch giá giữa tài sản cơ sở và hợp đồng tương lai.

Phòng ngừa rủi ro trong đầu tư chứng khoán (Hedging)

Giao dịch chứng khoán phái sinh giúp nhà đầu tư giảm rủi ro về biến động giá của các cổ phiếu đang sở hữu.

Ví dụ:

  • Ngày 15/01/2018 nhà đầu tư A nắm giữ 10.000 cổ phiếu GAS, thị giá 100.000 đồng và muốn nắm giữ lâu dài. Đồng thời, nhà đầu tư A có 200.000.000 đồng trong tài khoản phái sinh.
  • Dự đoán thị trường sẽ giảm, nhà đầu tư A quyết định bán 10 hợp đồng tương lai VN30F1801 tại 900 điểm.
  • Ngày 21/02/2018, kết thúc kỳ hạn, hợp đồng VN30F1801 giảm 50 điểm (- 5%) và giá cổ phiếu GAS giảm 10.000 đồng về 90.000 đồng (-10%).
    •      Chốt lời Hợp đồng tương lai: 50 * 100.000 * 10 = 50.000.000 đồng.
    •      Cổ phiếu GAS: (100.000-90.000) * 10.000=100.000.000 đồng.
    •      Tổng cộng nhà đầu tư A lỗ 50.000.000 đồng.
  • Như vậy, khi thị trường giảm, nếu không thực hiện bán khống hợp đồng phái sinh thì nhà đầu tư đã lỗ 100 triệu từ việc giảm giá cổ phiếu. Nhưng nhờ bán khống hợp đồng phái sinh nên nhà đầu tư chỉ lỗ 50 triệu đồng.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam