Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Phân biệt chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở

Chứng khoán Phái sinh có những điểm gì khác với Chứng khoán Cơ sở

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual
STT Nội dung Chứng khoán Cơ sở Chứng khoán Phái sinh
1 Ký quỹ
 • Phải có đủ 100% tiền và cổ phiếu trước khi giao dịch.
 • Có thể vay ký quỹ để mua cổ phiếu. Chỉ các cổ phiếu đạt tiêu chuẩn mới được giao dịch ký quỹ.
 • Chỉ ký quỹ một tỷ lệ nhất định so với giá trị các hợp đồng tương lai.
 • Hiện tại tỷ lệ ký quỹ theo quy định của  VSD là 13% nhưng để phòng ngừa rủi ro.
2 Thời gian giao dịch 09h00 – 11h30; 13h00 – 15h00 08h45 – 11h30; 13h00 – 14h45
3 Các loại lệnh giao dịch ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL
4 Phương thức giao dịch Khớp lệnh và thỏa thuận Khớp lệnh và thỏa thuận
5 Nguyên tắc khớp lệnh Ưu tiên về giá và thời gian Ưu tiên về giá và thời gian
6 Bước giá Sàn HSX < 10.000 đồng: 10 đồng 10.000 – 49.950: 50 đồng ≥ 50.000: 100 đồng Sàn HNX và UpCom 100 đồng 0.1 điểm chỉ số (Hợp đồng tương lai chỉ số VN30)
7 Biên độ dao động giá ± 7% (đối với sàn HOSE) ± 10% (đối với sàn HNX) ± 15% (đối với sàn UPCOM) ± 7%
8 Giá tham chiếu
 • Là giá đóng cửa của cổ phiếu trong phiên giao dịch liền trước.
 • Ngày giao dịch đầu tiên: mức giá do doanh nghiệp đăng ký và HNX, HOSE phê duyệt.
 • Là giá thanh toán cuối ngày của hợp đồng tương lai trong ngày giao dịch liền trước.
 • Ngày giao dịch đầu tiên: là giá lý thuyết (do VSD tính toán và công bố).
9 Thời gian sở hữu Không giới hạn Sở hữu tối đa đến ngày đáo hạn
10 Số lượng niêm yết Có giới hạn (phụ thuộc vào tổ chức phát hành cổ phiếu) Không giới hạn
11 Khối lượng phát hành Theo quy mô vốn của các doanh nghiệp Không giới hạn
12 Khối lượng giao dịch tối thiểu Bội số 10 cổ phiếu (đối với sàn HOSE) Bội số 100 cổ phiếu (đối với sàn HNX và UPCOM) 1 hợp đồng
13 Khối lượng giao dịch tối đa 500.000 CP/ lệnh đối với sàn HOSE – 999.990 CP/ lệnh đối với sàn HNX và Upcom 500 hợp đồng/lệnh
14 Khối lượng nắm giữ tối đa Không giới hạn, trừ một số trường hợp đặc biệt hạn chế tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Nhà đầu tư cá nhân: 5.000 hđ
 • Tổ chức: 10.000 hđ
 • Nhà đầu tư chuyên nghiệp (tổ chức có tư cách pháp nhân): 20.000 hđ
15 Thời gian thanh toán
 • Ngày T+0: ghi nhận giao dịch
 • Ngày T+1: ngày chờ tiền, cổ phiếu về
 • Ngày T+2: ngày thanh toán
 • Ngày T+3: có thể giao dịch tiếp
 • Ngày T+0: ghi nhận giao dịch. Có thể mua bán liên tục trong ngày
 • Ngày T+1: ngày thanh toán lãi/lỗ
 • Việc thanh toán thực hiện vào cuối giờ giao dịch hàng ngày.
 • Nếu tài khoản lỗ ròng khiến số dư ký quỹ dưới mức quy định, nhà đầu tư phải bổ sung vào sáng ngày giao dịch hôm sau, nếu không sẽ bị buộc đóng vị thế.
 • Nếu tài khoản lãi ròng, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi phát sinh vào sáng ngày hôm sau.
16 Khả năng bán khống chứng khoán Chưa được thực hiện Thực hiện bằng hình thức Tham gia vị thế bán

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam