Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Biểu Phí giao dịch Chứng khoán Phái sinh

Biểu phí giao dịch Chứng khoán phái sinh mới áp dụng từ ngày 26/02/2019 dành cho Quý Khách hàng

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Sản Phẩm Phái Sinh

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual

1. Biểu Phí Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

2. Biểu Phí quản lý áp dụng tại Trung tâm lưu ký

3. Thuế Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Bắt đầu từ 10/8/2017, khi giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh sẽ tính thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức nước ngoài theo tỷ lệ 0,1%.

Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0,1%, Trong đó:

  • Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu) /2
  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 13%
  • Hệ số nhân: 100.000

Ví dụ:

  • Nhà đầu tư A khớp lệnh mua 1 hợp đồng VN30F1901 với giá 850 điểm.
  • Như vậy, số thuế nhà đầu tư A phải nộp là: 850 x 100.000 x 1 x 13%/2 x 0,1% = 5.525 đồng.

Điều kiện và điều khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại YSVN sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử và có thể sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ theo quyết định của YSVN và phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam

error: