Công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã kiểm toán | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1177.4

  -12.82 (-1.08%)
 • HNX-Index

  222.63

  -2.68 (-1.19%)
 • UPCOM-Index

  87.51

  -0.51 (-0.58%)
 • VN30-Index

  1200.37

  -6.27 (-0.52%)
 • VNDiamond

  2022.67

  3.71 (+0.18%)
 • VNFinlead

  1952.03

  -8.32 (-0.42%)
 • VNMidcap

  1751.24

  -21.98 (-1.24%)
 • VNSmallcap

  1361.05

  -15.96 (-1.16%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINBáo Cáo Tài ChínhCông bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã kiểm toán

11/08/2023 - 14:48

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã kiểm toán

–  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 đã kiểm toán
–  Giải trình chênh lệch LNST
– Xem nội dung đính kèm

YSVN_CBTT_BCTC soát xét và Tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2023

YSVN_Giải trình LNST BCTC soát xét giữa năm 2023 YSVN

Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2023 đã kiểm toán YSVN

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2023 kiểm toán