Công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã kiểm toán | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1185.64

  10.79 (+0.92%)
 • HNX-Index

  223.47

  2.67 (+1.21%)
 • UPCOM-Index

  87.69

  0.53 (+0.61%)
 • VN30-Index

  1205.2

  11.17 (+0.94%)
 • VNDiamond

  2009.53

  13.92 (+0.7%)
 • VNFinlead

  1944.36

  29.85 (+1.56%)
 • VNMidcap

  1756.18

  24.9 (+1.44%)
 • VNSmallcap

  1367.57

  9.74 (+0.72%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINBáo Cáo Tài ChínhCông bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã kiểm toán

12/08/2022 - 17:22

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã kiểm toán

–  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 và tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 đã kiểm toán
–  Giải trình chênh lệch LNST
– Xem nội dung đính kèm

YSVN_CBTT_BCTC soát xét và Tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2022

YSVN_Giải trình LNST BCTC soát xét giữa năm 2022 YSVN

Báo cáo tài chính soát xét giữa năm 2022 đã kiểm toán YSVN

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2022 kiểm toán