Flower
 • VN-Index

  1230.04

  -0.02 (-0.0%)
 • HNX-Index

  233.84

  0.34 (+0.15%)
 • UPCOM-Index

  90.61

  0.09 (+0.1%)
 • VN30-Index

  1242.08

  0.43 (+0.03%)
 • VNDiamond

  1988.08

  7.82 (+0.39%)
 • VNFinlead

  2033.12

  11.3 (+0.56%)
 • VNMidcap

  1819.38

  4.92 (+0.27%)
 • VNSmallcap

  1435.85

  3.97 (+0.28%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinCông bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2018

20/08/2018 - 16:26

Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2018

Công bố thông tin về các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 8 năm 2018:

Nghị quyết số 07/2018/NQĐHĐCĐ

 • Thông qua Báo cáo về việc vay 20 triệu đô la Mỹ từ cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Ltd (YSAF).

Nghị quyết số 08/2018/NQĐHĐCĐ

 • Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Wang Hsiang Fan; bầu bổ sung bà Chien Wei Ching vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 20/08/2018;
 • Thông qua việc miễn nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát là ông Chang Ling Lan; và sẽ bầu thành viên BKS bổ sung vào kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường gần nhất.

Tải về: