Flower
Trang chủTin tứcTin Từ Công TyKết quả đấu thầu cổ phần Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

26/12/2008 - 12:00

Kết quả đấu thầu cổ phần Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

Kết quả đấu thầu cổ phần Ngân Hàng Công Thương Việt Nam:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 53,600,000

2. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 16,080,000

3. Mệnh giá: 10,000

4. Giá khởi điểm: 20,000

5. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia: 12,982

6. Tổng khối lượng đăng ký mua: 55,900,200

7. Khối lượng đặt cao nhất: 5,000,000

8. Khối lượng đặt thấp nhất: 100

9. Giá đặt cao nhất: 45,000

10. Giá đặt thấp nhất: 20,000

11. Giá trúng cao nhất: 45,000

12. Giá trúng bình quân: 20,265

13. Giá trúng thấp nhất: 20,000

14. Tổng số lượng cổ phần bán được: 53,600,000

15. Tổng giá trị cổ phần bán được: 1,086,181,580,000