Quyết định số 28-2018/QĐ-HĐQT-YSVN | Yuanta Việt Nam
Flower

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinQuyết định số 28-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

Tin Tức & Sự Kiện

Quyết định số 28-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

14/08/2018 - 17:30

Thông qua việc phân phối toàn bộ số cổ phần là 34.468.182, không được Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited (“YSHK”) và cổ đông Nguyễn Thị Minh Đức đăng ký mua, cho cổ đông Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (“YSAF”) với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Tải về: Quyết định số 28-2018/QĐ-HĐQT-YSVN

Chia sẻ: