Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcTin Nhà Đầu TưSửa đổi Luật Chứng khoán: Tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng lên 30 tỷ đồng

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng lên 30 tỷ đồng

19/04/2019 - 14:43

Một trong những điểm mới của dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi là nâng vốn điều lệ của công ty đại chúng (CTĐC) từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng .

Bộc lộ những hạn chế trong Luật Chứng khoán hiện nay

Tại phiên họp trình bày tờ trình về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết một số điều như sau. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành. Tất cả đã tạo khung khổ pháp lý cao nhất, tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất điều chỉnh toàn diện hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Tất cả đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, thực tiễn sau hơn 10 năm thi hành, Luật Chứng khoán cũng bộc lộ một số hạn chế. Chẳng hạn như một số điều khoản chưa đủ rõ ràng, không còn phù hợp với thực tiễn, không còn thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan… Do đó cần thiết phải sửa đổi

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty đại chúng lên 30 tỷ đồng

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng lên 30 tỷ đồng

UBTVQH đồng tình việc nâng vốn điều lệ của CTĐC từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Để cho phù hợp với quy mô thị trường hiện nay, song yêu cầu đánh giá tác động và quy định chuyển tiếp hợp lý. Đồng tình với quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của DN khởi nghiệp sáng tạo nhằm khơi thông dòng vốn. Song UBTVQH cho rằng cần cân nhắc tính tới các yếu tố bình đẳng giữa các DN. Về mô hình tổ chức, UBTVQH nhất trí việc tăng thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập về nghiệp vụ cho UBCKNN. Song vẫn trực thuộc Bộ Tài chính. “UBCKNN muốn độc lập phải có điều kiện nhất định, chưa thể theo ngay thông lệ quốc tế” – Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói.

Về DN khởi nghiệp sáng tạo, ông Trần Văn Dũng đã nêu lên đặc trưng của loại hình DN này. Chính là đi tiên phong trong khoa học công nghệ. Vì thế nên nhiều rủi ro. Khả năng thành công rất thấp. Tuy nhiên, loại hình DN này cần thiết cho nền kinh tế quốc gia. Vì thành công của DN có tầm ảnh hưởng lớn. Do tính rủi ro, nên dự thảo luật đã quy định cho loại hình DN này. Chính là chỉ chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp mà không bán rộng rãi ra công chúng.

Đảm bảo tính độc lập về Nghiệp vụ cho UBCK Nhà nước

Liên quan đến quyền hạn, nhiệm vụ của UBCKNN. Theo ông Trần Văn Dũng, việc thiếu các quyền hạn của UBCKNN trong việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin là một bất cập trong quản lý thị trường chứng khoán (TTCK). Quan điểm của Chính phủ là ủng hộ UBCKNN có những thẩm quyền nhất định. Và đây cũng là những thẩm quyền cơ bản. Và cũng được nêu rất rõ trong bộ nguyên tắc của tổ chức IOSCO (Tổ chức quốc tế các UBCK). Và phù hợp với chức năng của UBCKNN về thanh tra, kiểm tra thao túng, gian lận chứng khoán.

Đồng thời, UBTVQH nhất trí việc tăng thẩm quyền. Đồng thời đảm bảo tính độc lập về nghiệp vụ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Song vẫn trực thuộc Bộ Tài chính.

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết UBTVQH nhất trí cần thiết sửa đổi Luật Chứng khoán. Và đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát. Để đảm bảo sự phù hợp với hệ thống pháp luật liên quan. Và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Nguồn: tbck.vn

Chia sẻ