Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vocarimex | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vocarimex

27/06/2014 - 18:14

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Vocarimex

CTCP CK Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex). Thời gian đăng ký 01/07/2014 đến 17/07/2014. Thời gian cuối nộp phiếu đấu giá 15 giờ ngày 23/07/2014.

Thông tin về tổ chức phát hành Vocarimex

1Ngày đấu giá25/07/2014
2Lần đấu giá1
3Tổ chức phát hành:Tổng công ty công nghiệp dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV
4Vốn điều lệ1.218.000.000.000
5Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:37.901.500
6Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:37.901.500
7Mệnh giá:10.000
8Giá khởi điểm:11.300
9Bước giá100
10Bước khối lượng100
11Giá trị phát hành379.015.000.000
12Số mức giá1

QD 5318 PHE DUYET GIA BAN NDTCL

Vocarimex_CBTT_Final_English_26062014

20140627 – CBTT Vocarimex

20140627 – MAUDON – VOCARIMEX

20140627 – QUYCHE BAN DAUGIA VOCARIMEX

20140627 – Vocarimex_ThongBaoDauGiaLandau

BCTC 2013-01(1)

BCTC 2013-02

BCTC 2013-03

BCTC VOCA 2011

BCTC VOCA 2012

CV 446 QD PHE DUYET PACPH

CV 4100 Ban CP Voca

Du thao Dieu le TCty CP Vocarimex