Thông báo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý I | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1261.02

  2.82 (+0.22%)
 • HNX-Index

  239.48

  0.41 (+0.17%)
 • UPCOM-Index

  91.14

  0.22 (+0.24%)
 • VN30-Index

  1262.86

  0.0 (0.0%)
 • VNDiamond

  2122.7

  5.87 (+0.28%)
 • VNFinlead

  2039.77

  5.64 (+0.28%)
 • VNMidcap

  1929.86

  31.8 (+1.68%)
 • VNSmallcap

  1484.38

  12.85 (+0.87%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý I

11/01/2016 - 14:21

Thông báo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý I

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) trân trọng thông báo

1/ Danh sách chứng khoán SÀN HNX thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STTMAÕCKSAØN GDTYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1ACBHNX50%50%
2APIHNX70%30%
3BCCHNX70%30%
4BIIHNX70%30%
5CEOHNX70%30%
6CTSHNX70%30%
7CVTHNX70%30%
8DBCHNX50%50%
9DPCHNX60%40%
10DXPHNX70%30%
11EBSHNX70%30%
12FITHNX70%30%
13HLDHNX60%40%
14HMHHNX60%40%
15HOMHNX70%30%
16HUTHNX60%40%
17ITQHNX70%30%
18KLFHNX60%40%
19LHCHNX70%30%
20MCCHNX60%40%
21NDFHNX70%30%
22NDNHNX70%30%
23NTPHNX60%40%
24PGSHNX60%40%
25PIVHNX60%40%
26PLCHNX60%40%
27PMSHNX60%40%
28PVBHNX60%40%
29PVCHNX60%40%
30PVEHNX70%30%
31PVIHNX70%30%
32PVSHNX50%50%
33S99HNX70%30%
34SCRHNX70%30%
35SD5HNX70%30%
36SD6HNX70%30%
37SD9HNX70%30%
38SDTHNX70%30%
39SHBHNX50%50%
40TC6HNX80%20%
41TIGHNX70%30%
42TNGHNX60%40%
43UNIHNX60%40%
44VCGHNX70%30%
45VCSHNX60%40%
46VGSHNX60%40%
47VIXHNX70%30%
48VKCHNX70%30%
49VNDHNX60%40%

 

 

 

 

 

2/ Danh sách chứng khoán SÀN HOSE thực hiện giao dịch ký quỹ tại FSC

STTMAÕCKSAØN GDTYÛ LEÄ KYÙ QUYÕ TYÛ LEÄ CHO VAY
1ACCHOSE50%50%
2ANVHOSE70%30%
3ASMHOSE70%30%
4BCEHOSE70%30%
5BCIHOSE80%20%
6BGMHOSE70%30%
7BHSHOSE70%30%
8BICHOSE70%30%
9BIDHOSE50%50%
10BMCHOSE70%30%
11BMIHOSE70%30%
12BMPHOSE70%30%
13BVHHOSE50%50%
14CCLHOSE80%20%
15CIIHOSE50%50%
16CNGHOSE60%40%
17CSMHOSE50%50%
18CTDHOSE70%30%
19CTGHOSE50%50%
20DAGHOSE60%40%
21DCLHOSE70%30%
22DHAHOSE70%30%
23DHCHOSE70%30%
24DHGHOSE70%30%
25DHMHOSE70%30%
26DICHOSE60%40%
27DIGHOSE60%40%
28DLGHOSE60%40%
29DMCHOSE70%30%
30DPMHOSE50%50%
31DPRHOSE60%40%
32DQCHOSE60%40%
33DRCHOSE60%40%
34DXGHOSE60%40%
35EIBHOSE50%50%
36FCMHOSE60%40%
37FCNHOSE60%40%
38FDCHOSE80%20%
39FLCHOSE60%40%
40FMCHOSE60%40%
41FPTHOSE50%50%
42GASHOSE50%50%
43GMCHOSE70%30%
44GMDHOSE50%50%
45GTAHOSE70%30%
46GTNHOSE60%40%
47GILHOSE70%30%
48HAGHOSE50%50%
49HAIHOSE60%40%
50HAPHOSE60%40%
51HARHOSE60%40%
52HBCHOSE60%40%
53HCMHOSE50%50%
54HDCHOSE80%20%
55HDGHOSE70%30%
56HHSHOSE60%40%
57HPGHOSE60%40%
58HQCHOSE70%30%
59HSGHOSE70%30%
60HT1HOSE60%40%
61HTIHOSE70%30%
62HTVHOSE70%30%
63HVGHOSE60%40%
64ICFHOSE80%20%
65IDIHOSE70%30%
66IJCHOSE60%40%
67IMPHOSE70%30%
68ITAHOSE60%40%
69ITDHOSE60%40%
70KBCHOSE60%40%
71KDCHOSE50%50%
72KDHHOSE70%30%
73KSAHOSE60%40%
74KSBHOSE50%50%
75KHAHOSE70%30%
76LGCHOSE70%30%
77LGLHOSE80%20%
78LSSHOSE70%30%
79MBBHOSE50%50%
80MSNHOSE70%30%
81MWGHOSE70%30%
82NBBHOSE60%40%
83NNCHOSE70%30%
84NT2HOSE60%40%
85NTLHOSE60%40%
86NHSHOSE70%30%
87PACHOSE60%40%
88PDRHOSE70%30%
89PETHOSE50%50%
90PGCHOSE60%40%
91PGDHOSE60%40%
92PNJHOSE60%40%
93PPCHOSE60%40%
94PPIHOSE70%30%
95PVDHOSE50%50%
96PVTHOSE60%40%
97PXSHOSE60%40%
98PHRHOSE70%30%
99QCGHOSE80%20%
100RALHOSE70%30%
101REEHOSE50%50%
102SAMHOSE60%40%
103SBAHOSE70%30%
104SBTHOSE70%30%
105SFIHOSE70%30%
106SHIHOSE70%30%
107SJDHOSE70%30%
108SRCHOSE70%30%
109SSIHOSE50%50%
110STBHOSE50%50%
111SVCHOSE60%40%
112SZLHOSE70%30%
113TACHOSE70%30%
114TCLHOSE80%20%
115TCMHOSE60%40%
116TCOHOSE70%30%
117TDCHOSE60%40%
118TIEHOSE80%20%
119TLHHOSE70%30%
120TMTHOSE70%30%
121TNCHOSE60%40%
122TNTHOSE70%30%
123TPCHOSE80%20%
124TS4HOSE70%30%
125TSCHOSE70%30%
126TTFHOSE60%40%
127TRCHOSE60%40%
128UICHOSE70%30%
129VCBHOSE50%50%
130VHCHOSE60%40%
131VHGHOSE60%40%
132VICHOSE50%50%
133VIPHOSE60%40%
134VNEHOSE70%30%
135VNMHOSE50%50%
136VNSHOSE60%40%
137VSCHOSE60%40%
138VSHHOSE60%40%
139VSIHOSE70%30%
140VTOHOSE60%40%

 

Ngày hiệu lực:   11/01/2016  đến khi có thông báo mới.