Thông báo số 6268/UBCK-QLKD của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 102/2018/CV/YSVN đề ngày 29/8/2018 của Công ty CPCK Yuanta Việt Nam | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1215.68

  -0.93 (-0.08%)
 • HNX-Index

  228.83

  -0.88 (-0.38%)
 • UPCOM-Index

  88.63

  -0.35 (-0.39%)
 • VN30-Index

  1232.7

  4.8 (+0.39%)
 • VNDiamond

  2064.09

  10.32 (+0.5%)
 • VNFinlead

  1982.36

  13.11 (+0.67%)
 • VNMidcap

  1804.73

  -10.67 (-0.59%)
 • VNSmallcap

  1398.8

  -13.39 (-0.95%)
Trang chủTin tứcCÔNG BỐ THÔNG TINCông Bố Thông TinThông báo số 6268/UBCK-QLKD của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 102/2018/CV/YSVN đề ngày 29/8/2018 của Công ty CPCK Yuanta Việt Nam

18/09/2018 - 14:32

Thông báo số 6268/UBCK-QLKD của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 102/2018/CV/YSVN đề ngày 29/8/2018 của Công ty CPCK Yuanta Việt Nam

Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 102/2018/CV/YSVN đề ngày 29/8/2018 của Công ty CPCK Yuanta Việt Nam, như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:       70.000.000 cổ phiếu

Số lượng vốn huy động dự kiến:                700.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phần đã phân phối:                70.000.000 cổ phiếu

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán: 700.000.000.000 đồng

Ngày bắt đầu chào bán:                              10/8/2018

Ngày hoàn thành đợt chào bán:                29/8/2018.

Xem chi tiết: 

Công bố Thông tin trên Cổng thông tin Điện tử của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Báo cáo Kết quả Phát hành cho cho Cổ đông hiện hữu Công ty CPCK Yuanta Việt Nam