Loading

Tin Tức & Sự Kiện

Trang chủTin tứcThông báo về việc kê khai và nộp thuế từ việc chuyển nhượng chứng khoán có được do nhận cổ tức, nhận thưởng

Thông báo về việc kê khai và nộp thuế từ việc chuyển nhượng chứng khoán có được do nhận cổ tức, nhận thưởng

09/12/2020 - 15:54

Căn cứ Điểm d1, Mục 5, Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 (“Nghị định 126”), quy định như sau:

“d) Tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán; cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn. Cụ thể như sau:

d.1) Đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cùng loại như sau:

Đối với chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư.

Đối với chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay như sau: chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán; chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông; chứng khoán không thuộc trường hợp quy định nêu tại đoạn này thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là tổ chức phát hành chứng khoán.”

Theo đó, từ ngày 05/12/2020, YSVN sẽ tiến hành kê khai thuế thay và nộp thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn thay cho nhà đầu tư cá nhân chuyển nhượng chứng khoán từ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng , chi tiết như sau:

Để được hỗ trợ giải đáp thêm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản hoặc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Chia sẻ