Flower
Trang chủCơ hội nghề nghiệpPháp Chế & Tuân ThủChuyên Viên Pháp Chế (Legal Executive)

16/06/2022 - 14:08

Chuyên Viên Pháp Chế (Legal Executive)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
– Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty (Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự …) cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban.
Searching, researching, analyzing, and updating new regulations relating to Company’s business to the BOM and functional departments (Securities Law, Enterprise Law, Civil Code …)
– Hỗ trợ tư vấn pháp lý đối với các vấn đề/giao dịch giữa Công ty và Khách hàng hoặc tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ.
Providing legal advice for the matters/transactions between the Company and Clients and/or the vendors.
– Tham gia soạn thảo, kiểm tra các hợp đồng, biểu mẫu, công văn, thông báo, phụ lục, biên bản làm việc theo yêu cầu hoạt động Công ty.
Participating in drafting and reviewing contracts, forms, letters, notices, appendices, meeting minutes according to the Company’s operational requirements.
– Đề xuất xây dựng và điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình làm việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Proposing the amendment for the development of regulations, working procedures under the functions and duties of the department.
– Tổng hợp báo cáo, thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và đột xuất cho các cơ quan chức năng (SSC, HOSE, HNX, VNX NFSC) và tập đoàn.
Combining, sending regular/irregular reports, and making disclosure to authorities and Yuanta Group.
– Hỗ trợ thực hiện các công việc của Thư ký Công ty (chuẩn bị tài liệu họp, biên bản và nghị quyết họp COM, CMC, BOC).
Supporting in performing the work of Corporate Secretary (preparing meeting materials, minutes, resolutions of COM, CMC, BOC).
– Triển khai và rà soát thực hiện quy định về Phòng chống rửa tiền/ Nhận biết khách hàng.
Implementing and reviewing AML/ KYC regulations.
– Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu để thực hiện các thủ tục tố tụng pháp lý khi phát sinh tranh chấp.
Supporting in preparation of documents regarding litigation procedures of Company (if any)
– Quản lý, lưu trữ các văn bản, hồ sơ liên quan đến hoạt động chuyên môn của phòng.
Managing, storing the documents of department.
– Các công việc khác trong theo yêu cầu của quản lý.
Other tasks as required by Department Manager.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hệ chính quy.
Obtain Bachelor of Law degree from formal University.
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty chứng khoán, tổ chức tài chính.
At least 3-year-experience in a similar position in securities companies, financial institutions.
– Có kinh nghiệm ở vị trí Thư ký công ty đại chúng và/hoặc am hiểu về Luật Phòng chống rửa tiền là lợi thế
Experience in the position of Corporate Secretary and/or knowledge about AML Law is preferable.
– Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản tốt.
Good written and text editing in Vietnamese.
– Kỹ năng đọc, viết tiếng Anh tốt (bắt buộc).
Fluent English skill (especially reading & writing).
– Có khả năng tự nghiên cứu, tinh thần cầu tiến và chủ động trong công việc.
Self-learning skill, progressive spirit and proactive in work.
– Trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm.
Honesty, carefulness, high sense of responsibility.
– Nhiệt tình và sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
Willing to work overtime on the demand of work.

Mọi CV ứng tuyển vui lòng gửi về email: recruitment@yuanta.com.vn; duyen.huynh@yuanta.com.vn