Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/05/22 征求股東書面意見

HNX 2018/05/22 征求股東書面意見

23/05/2018 - 10:10

CIA   征求股東書面意見公佈

河內證券交易所對 CIA 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/05/28
– 除權日  : 2018/05/25
– 目的 :  征求股東書面意見
– 實現日期 : 從 2018/05/31 至 2018/06/11 下午 4 點
– 實現地點 : Tại trụ sở chính Công ty – Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
– 征求內容 : 通過機場服務股份公司 ( ASG ) 的建議提高機場服務股份公司保持比例在金蘭國際機場服務股份公司 ( CIA ) 為 51% 條例資金而不需要實現公開召買進

Share clipboard facebook
goolge