Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/06/08 股東大會

HNX 2018/06/08 股東大會

11/06/2018 - 13:59

GLT      召開股東大會公佈

河內證券交易所對 GLT 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/06/18
– 除權日         : 2018/06/15
– 目的 : 召開 2018 年股東大會
– 開會日期 :  2018/07/09 下午 13 點 30 分
– 開會地點 :     Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, quận 7, Tp Hồ Chí Minh
– 會議內容 :  通過屬股東大會權限的問題

Share clipboard facebook
goolge