Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/07/04 征求股東書面意見

HNX 2018/07/04 征求股東書面意見

05/07/2018 - 14:02

VC7  征求股東書面意見公佈

河內證券交易所對 VC7 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/07/16
– 除權日   : 2018/07/13
– 目的 : 征求股東書面意見
– 實現日期 : 預計從 2018/07/20 至 2018/08/06
– 實現地點 : Tầng 3, tòa nhà VINACONEX7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
– 征求內容 : 調整於 2018/06/19 第 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ 號股東大會決議的內容

Share clipboard facebook
goolge