Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/07/10 征求股東書面意見

HNX 2018/07/10 征求股東書面意見

11/07/2018 - 14:53

AME  征求股東書面意見公佈

河內證券交易所對 AME 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/07/20
– 除權日   : 2018/07/19
– 目的 : 征求股東書面意見
– 實現日期 : 預計從 2018/07/25 至 2018/08/03
– 實現地點 : 預計於 số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
– 征求內容 : 補充公司的經營行業

Share clipboard facebook
goolge