Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/08/09 股東大會

HNX 2018/08/09 股東大會

10/08/2018 - 10:53

SJC  召開股東大會日期與地點公佈

河內證券交易所對 SJC 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年第三次股東大會
– 開會日期 : 2018/08/14  早上 9 點 00 分
– 開會地點 : Hội trường Công ty cổ phần Sông 1.01 – Tầng 4 – Tòa nhà CT1 Văn Khê – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Q. Hà Đông – Hà Nội

Share clipboard facebook
goolge