Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/08/29 征求股東書面意見

HNX 2018/08/29 征求股東書面意見

30/08/2018 - 11:48

KLF  征求股東書面意見公佈

河內證券交易所對 KLF 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/09/12
– 除權日   : 2018/09/11
– 目的 : 征求股東書面意見
– 實現日期 : 預計從 2018/09/15 至 2018/10/30
– 實現地點 : 於 KLF 公司 – Tầng 5B, khu văn phòng tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
– 征求內容 : 通過屬股東大會權限的事項

Share clipboard facebook
goolge