Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/09/04 征求股東書面意見

HNX 2018/09/04 征求股東書面意見

05/09/2018 - 13:23

SJE  征求股東書面意見公佈

河內證券交易所對 CJE 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/09/20
– 除權日   : 2018/09/19
– 目的 : 征求股東書面意見
– 實現日期 : 預計於 2018 年 9 月
– 實現地點 : Tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
– 征求內容 : 通過向現有股東發放股票的方案。

Share clipboard facebook
goolge