Flower
 • VN-Index

  1152.43

  -1.42 (-0.12%)
 • HNX-Index

  234.5

  -1.34 (-0.57%)
 • UPCOM-Index

  88.44

  -0.29 (-0.33%)
 • VN30-Index

  1164.45

  -4.15 (-0.36%)
 • VNDiamond

  1849.48

  15.02 (+0.82%)
 • VNFinlead

  1847.3

  -13.94 (-0.75%)
 • VNMidcap

  1639.87

  -2.54 (-0.15%)
 • VNSmallcap

  1360.9

  -1.12 (-0.08%)
主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/09/04 征求股東書面意見

05/09/2018 - 13:23

HNX 2018/09/04 征求股東書面意見

SJE 征求股東書面意見公佈

河內證券交易所對 CJE 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/09/20
– 除權日  : 2018/09/19
– 目的 : 征求股東書面意見
– 實現日期 : 預計於 2018 年 9 月
– 實現地點 : Tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
– 征求內容 : 通過向現有股東發放股票的方案。