Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/09/05 征求股東書面意見

HNX 2018/09/05 征求股東書面意見

06/09/2018 - 15:09

CSC  征求股東書面意見公佈

河內證券交易所對 CSC 股票公佈征求股東書面意見最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/09/25
– 除權日   : 2018/09/24
– 目的 : 征求股東書面意見
– 實現日期 : 預計於 2018/10/10
– 實現地點 : Hội trường tầng 11 – Tòa nhà COTANA GROUP – Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
– 征求內容 : 根據通過 2018 年股東大會的融資政策按選擇公司 (ESOP) 勞動者計劃發放股票和向現有股東發放紅股(比例 1 : 1)增長股資。

Share