Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/09/27 股東大會

HNX 2018/09/27 股東大會

28/09/2018 - 13:13

PCN  召開股東大會日期與地點公佈

河內證券交易所對 PCN 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 2018/10/16 下午 14 點 30 分
– 開會地點 : Nhà Đa năng, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc, Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội
– 會議內容 :
+ 股東大會呈報有關於罷免,選舉人員加入董事會一事;
+ 股東大會呈報有關於股東轉讓股票;
+ 屬股東大會權限內的其他內容。

Share clipboard facebook
goolge