Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/10/22 股東大會

HNX 2018/10/22 股東大會

23/10/2018 - 13:41

CVN  召開股東大會日期與地點公佈

河內證券交易所對 CVN 股票公佈召開股東大會日期與地點如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 2018/11/03 早上 9 點 00’
– 開會地點 : Hội trường 06, tầng 3, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Share clipboard facebook
goolge