Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/10/30 股東大會

HNX 2018/10/30 股東大會

31/10/2018 - 10:28

NBP  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 NBP 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/11/13
– 除權日   : 2018/11/12
– 目的 : 召開 2018 年異常股東大會
– 開會日期 : 2018/12/07 早上 8 點 30 分
– 開會地點 : 於 NBP 公司 4 樓會場 – Tại Hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
– 會議內容 : 修改公司章程和公司治理的內部規制。

Share clipboard facebook
goolge