Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2018/12/14 股東大會

HNX 2018/12/14 股東大會

17/12/2018 - 13:27

VCG  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 VCG 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2018/12/26
– 除權日   : 2018/12/25
– 目的 : 召開 2019 年異常股東大會
– 開會日期 : 於 2019/01/11 早上 8 點 00 分
– 開會地點 : Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Share clipboard facebook
goolge