Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2019/01/04 股東大會,分配股息

HNX 2019/01/04 股東大會,分配股息

09/01/2019 - 10:40

POT  召開股東大會與分現金股息公佈

河內證券交易所對 POT 股票公佈召開股東大會與分現金股息最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/01/11
– 除權日   : 2019/01/10
1. 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 開會日期 : 於 2019/03/08 早上 8 點 30 分
– 開會地點 : 於 POT 總公司的辦公室 –  số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
– 會議內容 : 預計是:
+ 報告 2018 年生產營運結果
+ 報告 2018 年財政(已審計)
+ 董事會的報告
+ 監事會的報告
+ 報告 2019 年生產經營與投資計劃
+ 其他內容(如有)
2. 目的 : 分配 2018 年現金股息
– 比例 : 5 % ( 01股獲得 500 越南盾 )
– 清算時間 : 2019/03/07
– 地點 :
+ 對於已托管的股東 : 於自己開戶的證券公司領取
+ 對於未托管的股東 : 從2019/03/07,於POT 公司的辦公室領取 ( 請攜帶身份證或護照,股東證書 )

SMT  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 SMT 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/01/24
– 除權日   : 2019/01/23
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 開會日期 : 預計於 2019/03/22
– 開會地點 : 於SMT 公司 –  KCN Long Thành, Đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
– 會議內容 : 再通知

Share clipboard facebook
goolge