Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2019/01/30 股東大會

HNX 2019/01/30 股東大會

31/01/2019 - 13:39

KMT  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 KMT 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/02/28
– 除權日 : 2019/02/27
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/03/28
– 會議地點 : Trụ sở Công ty, số 69 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
– 會議內容 :
+ 通過 2018 年的業績和 2019 年的計劃;
+ 通過 2018 年利潤和股息的分配方案 ;
+ 通過罷免和推選增加公司董事會成員 2015-2020 年任期;
+ 屬股東大會權限的其他內容。

CMC  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 CMC 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/02/28
– 除權日 : 2019/02/27
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/04/26
– 會議地點 : 預計於 Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC. Địa chỉ: Số 69 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
– 會議內容 :
+ 報告 2018 年的營運結果和 2019 年的業務;
+ 報告 董事會,總經理部,監事會的運作;
+ 其他有關內容。

INN  召開股東大會公佈

河內證券交易所對 INN 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/12
– 除權日 : 2019/03/11
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019 年 4 月
– 會議地點 : 於 INN 公司- Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
– 會議內容 :

Share clipboard facebook
goolge