Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2019/02/28 股東大會

HNX 2019/02/28 股東大會

11/03/2019 - 15:57

TC6  召開股東大會公佈

河內證券交易所對TC6股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/08
– 除權日 : 2019/03/07
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019 年 4 月
– 會議地點 : 於 TC6公司 – Hội trường tầng 7
– 會議內容 :

MKV  召開股東大會公佈

河內證券交易所對MKV 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/25
– 除權日 : 2019/03/22
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/4/20 早上 10 點
– 會議地點 : 於 MKV公司會場 – Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
– 會議內容 :

HCC  召開股東大會公佈

河內證券交易所對HCC股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/25
– 除權日 : 2019/03/22
– 目的 : 參與 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/4/20
– 會議地點 : Hội trường tầng 7 Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
– 會議內容 :

TXM  召開股東大會公佈

河內證券交易所對TXM股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/21
– 除權日 : 2019/03/20
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 :  2019/4/12
– 會議地點 : 24 – Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
– 會議內容 : 再通知

STP  召開股東大會公佈

河內證券交易所對STP股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/18
– 除權日 : 2019/03/15
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019 年 4 月
– 會議地點 : 於 STP 公司會場 – Số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
– 會議內容 :

Share clipboard facebook
goolge