Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HNX 2019/03/19 股東大會

HNX 2019/03/19 股東大會

20/03/2019 - 14:17

PVS 召開股東大會公佈

河內證券交易所對PVS 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/3/29
– 除權日 : 2019/3/28
– 目的 : 參與 2019 年股東大會
– 會議時間 : 再通知
– 會議地點 : 再通知
– 會議內容 : 再通知

LO5 召開股東大會公佈

河內證券交易所對LO5 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/02
– 除權日 : 2019/4/01
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/4/26
– 會議地點 : 在 LO5 公司 – số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá.
– 會議內容 :
+ 通過 2018 年生產業加投資的業積報告和 2019 年生效即與投資的計劃;
+ 通過 2018 年經審計財務報告;
+ 通過董事會 2018 年的報告;
+ 通過監事會 2018 年的報告;
+ 通過報告 2018 年支付給董事長、監事會主管的薪資總額,支付給董事會、監事會成員和董事會秘書的慰勞費。2019 年向董事長、監事會主管支付薪資,向董事會、監事會成員和董事會秘書支付慰勞費的方案;
+ 通過申請有關於授權給董事會選擇 2019 年審計公司;
+ 通過申請有關於繼續重組生產焊條的設備,生產線;
+ 通過申請有關於對 thành phố Vinh, Nghệ An 之5號機器安裝技術工人學院繼續轉換土地使用目的;
+ 其他事項。

HST 召開股東大會公佈

河內證券交易所對HST 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/08
– 除權日 : 2019/4/05
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 再通知
– 會議地點 : 在 HST 公司的辦公室 – Số 601 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
– 會議內容 :
+ 報告董事會 2018 年的運作和 2019 年的任務;
+ 報告2018 年審計財務報告和利潤分配計劃;
+ 2018 年監事會的報告
+ 報告 2018 年的生產營運和 2019 年的生產經營計劃;
+ 其他事項。

DS3 召開股東大會公佈

河內證券交易所對DS3股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/03
– 除權日 : 2019/04/02
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 2019 年 4 月底
– 會議地點 : 在DS3公司的辦公室
– 會議內容 :

CVN 股東內部交易公佈

河內證券交易所對CVN 股票股東內部交易公佈如下 :
交易對象 : Nguyen Thanh Son 先生,Nguyen Thi Bich Thuy 女士之兄 – 會計長
證券編號 : CVN
交易時間 : 由 2019/03/20 至 2019/04/17
登記賣出股數 : 9.000 股
把持剩下的股數 : 0 股
目的 : 個人需求

CX8 召開股東大會公佈

河內證券交易所對CX8 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/10
– 除權日 : 2019/4/09
– 目的 : 參與 2019 年股東大會
– 會議時間 : 2019/5/11
– 會議地點 : 在CX8 公司的辦公室 – Tầng 15, Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
– 會議內容 :
+ 討論和表決一些事項:公司董事會,監事會,執行委會的報告;2018 年經審計財務報告;2018 年利潤分配方案;2019 年生產經營計劃;選擇 2019 財政年的審計公司;其他事項;
+ 推選公司董事會和監事會成員。

VE8 開股東大會公佈

河內證券交易所對VE8 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/09
– 除權日 : 2019/4/08
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 再通知
– 會議地點 : 在 VE8 公司的辦公室 – Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đăk Lăk
– 會議內容 :
+ 報告 2018 年生產經營投資的業積;
+ 2019 年生產經營投資的計劃;
+ 報告 2018 年董事會和監事會的運作;
+ 2018 年經審計財務報告;
+ 其他事項。

SDD 開股東大會公佈

河內證券交易所對SDD 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/01
– 除權日 : 2019/3/29
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 從 2019/4/25 至 201/4/29
– 會議地點 : 在SDD 公司的辦公室 – Hội trường tầng 6, Lô 60+61, đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội
– 會議內容 :

STC 開股東大會公佈

河內證券交易所對STC 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/03
– 除權日 : 2019/4/02
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/4/24
– 會議地點 : 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
– 會議內容 :
+ 總經理,董事會和監事會的報告;
+ 報告 2018 年生產經營的業積;
+ 通過 2018 年利潤分配方案;
+ 通過 2019 年生產經營的計劃;
+ 其他事項。

TMX 開股東大會公佈

河內證券交易所對TMX 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/3/22
– 除權日 : 2019/3/21
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/4/10
– 會議地點 : 預計在河內
– 會議內容 :

TIG 開股東大會公佈

河內證券交易所對TIG 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/01
– 除權日 : 2019/3/29
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019 年 4 月
– 會議地點 : 再通知
– 會議內容 :
+ 通過公司 2018 年生產經營的業積和 2019 年生產經營的計劃;
+ 通過董事會,監事會,總經理部 2018 年的運作報告,2019 年的運作方向;
+ 通過 2018 年審計財務報告;
+ 通過 2019 年董事會和監事會的慰勞費;
+ 通過2018 年利潤分配方案,2018 年股息分配方案,2019 年股息預計額;
+ 其他事項。

S74 開股東大會公佈

河內證券交易所對S74股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/04
– 除權日 : 2019/4/03
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 再通知
– 會議地點 : 再通知
– 會議內容 :
+ 通過 2018 年生產經營的業積報告;
+ 通過 2018 年審計財務報告和選擇 2019 財政年審計公司;
+ 通過監事會 2018年的運作和評估報告;
+ 通過 2019 年生產經營計劃;
+ 通過最終結算報告支付給公司董事會和監事會 2018 年的薪資和慰勞費;以及向公司董事會和監事會支付 2019 年薪資和慰勞費的方案;
+ 其他內容。

CAN 開股東大會公佈

河內證券交易所對CAN 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/08
– 除權日 : 2019/4/05
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於2019/4/23
– 會議地點 :  在 CAN 公司的辦公室 – Số 71 Lê lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
– 會議內容 : 再通知

PGS 開股東大會公佈

河內證券交易所對PGS 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/3/28
– 除權日 : 2019/3/27
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 2019/4/18
– 會議地點 :  Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
– 會議內容 :

ITQ 開股東大會公佈

河內證券交易所對ITQ 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/03
– 除權日 : 2019/4/02
– 目的 : 參與 2019 年股東大會
– 會議時間 : 2019/4/27
– 會議地點 :  Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
– 會議內容 :
+ 董事會的報告有關於 2018 年董事會的運作結果和 2019 年的計劃;
+ 監事會 2019 年的報告和 2019 年的計劃;
+ 報告 2018 年生產經營的業積和 2019 年生產交易的計劃;
+ 申請 2018 年審計財務報告;
+ 申請選擇 2019 年財務報告審計公司;
+ 申請有關於董事會和監事會的慰勞費;
+ 申請 2018 年的利潤分配和股息支付;
+ 申請 2019 年利潤分配計劃 和 2019 年股息分配方案;
+ 申請董事長兼總經理一職;
+ 其他內容。

SDG 開股東大會公佈

河內證券交易所對SDG 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/05
– 除權日 : 2019/4/04
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 2019/4/20 下午 2 點
– 會議地點 :  Hội trường Nhà hàng Hoa Sứ (Sảnh 2) – Khu du lịch cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
– 會議內容 : 再通知

SDN 開股東大會公佈

河內證券交易所對SDN 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/08
– 除權日 : 2019/4/05
– 目的 : 參與 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019 年 4 月
– 會議地點 : 在 SDN 公司的辦公室 –  Đường 7, KCN Biên Hòa, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
– 會議內容 :
+ 執行委會 2018 年的市場經營運作和管理的工作,2019 年的生產經營計劃;
+ 董事會 2018 年的運作報告和 2019 年的方向;
+ 2018 年經審計財務報告;
+ 監事會對 2018 年董事會和執行委會管理和運營工作的評估報告;
+ 申請 2018 年基金和股息的分配;
+ 申請選擇 2019 年財務報告審計公司;
+ 申請有關於修改,增加公司章程;
+ 遲退和推選增加第4屆(2015-2019)監事會成員;
+ 申請最終結算 2018 年董事會和監事會的慰勞費。

SDA 開股東大會公佈

河內證券交易所對SDA 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/05
– 除權日 : 2019/4/04
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於2019 年 4 月
– 會議地點 :  Tầng 7, tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
– 會議內容 :
+ 報告 2018 年經營的業積和 2019 年的經營計劃;
+ 董事會的報告;
+ 監事會的報告;
+ 2018 年審計財務報告;
+ 其他內容。

QST 召開股東大會公佈

河內證券交易所對QST 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/01
– 除權日 : 2019/3/29
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 2019/4/13
– 會議地點 :  Hội trường trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang. Địa chỉ: đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
– 會議內容 :
+ 通過公司董事會 2018 年的總結報告和稅後利潤分配方案,2019 年的定向;
+ 通過公司監事會 2018 年的運營報告。

STD 開股東大會公佈

河內證券交易所對STD 股票公佈召開股東大會最後登記日如下 :
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/4/04
– 除權日 : 2019/4/03
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019/4/24
– 會議地點 :  Hội trường Tầng 4, Khối C, tòa nhà Tổng Công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
– 會議內容 :

Share