Loading

x

該網站正在建設中

請待會再過來

資訊

主頁新聞與事件公佈信息HSX 2016/02/11 股東大會

HSX 2016/02/11 股東大會

12/02/2019 - 14:18

PAC  召開股東大會公佈

胡志明市證券交易所對 PAC 股票公佈召開股東大會最後登記日如下:
– 證券種類 : 普通股
– 面值 : 10,000 越南盾
– 最後登記日 : 2019/03/12
– 除權日 : 2019/03/11
– 目的 : 召開 2019 年股東大會
– 會議時間 : 預計於 2019//04/20
– 會議地點 : Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
– 會議內容 : 在通知

Share clipboard facebook
goolge